BCTC 2023 TUG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 0,39% trong khi giá vốn tăng 2,79%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 27 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây