BCTC 2023 VBG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 7,22% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 7,11%.
  • Chi phí tài chính tăng 111,72%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 40,39%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 86 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây