BCTC 2023 VCW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 34 tỷ đồng.

  • Trên thị trường, doanh thu của công ty đã tăng 4,48% trong kỳ này, nhưng giá vốn tăng đáng kể hơn, lên đến 50,74%.
  • Chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh nhất, đạt 47,51%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 37,07% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 107,36%, trong đó chi phí lãi vay tăng 107,01%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 83,24%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 750 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây