BCTC 2023 VEA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6.201 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 19,82% trong cùng kỳ, đồng thời giá vốn giảm nhanh hơn 18,01%.
  • Chi phí tài chính tăng 138,9%, trong đó chi phí lãi vay tăng 256,7%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 85,92%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 13.288 tỷ đồng.
  • Về hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 2.71 xuống còn 2.39, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 1.31 xuống còn 0.95.
  • Chi phí bán hàng giảm 17,92%, trong khi chi phí quản lý tăng 8,75%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây