BCTC 2023 VLB - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 8 lần so với cùng kỳ, đạt 143 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 21,29% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 18,69.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, cụ thể là 25,02%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 29,69%.
  • Vốn điều lệ giảm 0,17%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 34,79 xuống còn 23,73, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 18,97 xuống 14,52.
  • Chi phí bán hàng giảm 25,89% trong khi chi phí quản lý tăng 3,36%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây