BCTC 2023 VNS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 151 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 11,9% trong kỳ này, nhưng giá vốn tăng nhanh hơn với mức 21,51%.
  • Chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh nhất, đạt 42,53%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 13,78%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 147,43%, trong đó chi phí lãi vay tăng 147,5%.
  • Số dư vay tăng 18,94% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 679 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 20,95% trong khi chi phí quản lý giảm 2,16%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây