BCTC 2023 VOC - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 30 lần so với cùng kỳ, đạt 1.305 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 47,67% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 45,35%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, đạt 58,53%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 17,49%.
  • Chi phí tài chính tăng 57,75%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,5%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 98,61%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.218 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 20,48% và chi phí quản lý tăng 0,7%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây