BCTC 2023 VPR - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 30 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 92,04%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 53,45%.
  • Chi phí tài chính giảm 100,89%, trong đó chi phí lãi vay giảm 91,91%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 100%.
  • Vốn điều lệ tăng 10%.
  • Chi phí bán hàng giảm 10,98%, chi phí quản lý tăng 1,58%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây