BCTC 2023 VPW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 10,87% so với cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 0,34% trong khi giá vốn tăng 0,54%.
  • Chi phí tài chính tăng 3,22%, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,38%.
  • Số dư vay giảm 23,24% sau khi công ty trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 112 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 19,49% trong khi chi phí quản lý giảm 16,65%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây