BCTC 2023 X77 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 25,46%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 63,71%.
  • Chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 100%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 11,4%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 13 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây