BCTC Quý 1/2024 ABB - Lợi nhuận đạt 153,76 tỷ đồng giảm 68,54% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024.0 Ngân hàng TMCP An Bình.
Thu nhập lãi thuần quý 1/2024 đạt 660,7 tỷ đồng, giảm 16,41% so với cùng kỳ, nhờ cho vay tăng trưởng giảm 0,4% so với cùng kỳ và NIM đạt 1,8%.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 877,93 tỷ đồng, giảm 30,72% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 153,76 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 68,54% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 7.700 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây