BCTC Quý 1/2024 AGR - Khởi đầu kém sắc hơn năm trước , lợi nhuận đạt 35,49 tỷ đồng giảm 19,29% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán Agribank vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Trong đó, doanh thu hoạt động đạt 92,25 tỷ đồng, tăng 9,15%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 1.536,96 tỷ đồng, tăng 25,01%.
  • Chi phí quản lý giảm 22,18%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 35,49 tỷ đồng, giảm 19,29%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 19-04-2024 là 18.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây