BCTC Quý 1/2024 CMM - Cập nhật kết quả kinh doanh.

  • CTCP Camimex vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đã đóng cửa ở mức 8.900 VND/cổ phiếu vào ngày 26-04-2024.
  • Báo cáo tài chính cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trong doanh thu và lợi nhuận của công ty.
  • Đồng thời, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của CTCP Camimex cũng được công bố trong báo cáo.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây