BCTC Quý 1/2024 EVS - Khởi đầu mạnh mẽ, lợi nhuận Q1 đạt 15,08 tỷ đồng, tăng 142,61% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán Everest vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu hoạt động đạt 51,24 tỷ đồng, giảm 17,17%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 183,46 tỷ đồng, giảm 14,48%.
  • Chi phí quản lý tăng 5,04%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,08 tỷ đồng, tăng 142,61%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 19-04-2024 là 6.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây