BCTC Quý 1/2024 GCF - Cập nhật kết quả kinh doanh.

  • CTCP Thực phẩm G.C vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đã đóng cửa tại mức 16.000 VND/cổ phiếu vào ngày 02-05-2024.
  • Đồng thời, báo cáo tài chính cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trong doanh thu và lợi nhuận của công ty.
  • Ngoài ra, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của CTCP Thực phẩm G.C cũng được công bố trong báo cáo.
  • Chi tiết hơn có thể xem tại các biểu đồ liên kết dưới đây.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây