BCTC Quý 1/2024 KLB - Lợi nhuận đạt 170,67 tỷ đồng tăng 5,64% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024.0 Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Thu nhập lãi thuần quý 1/2024 đạt 612,89 tỷ đồng, tăng 0,87% so với cùng kỳ, nhờ cho vay tăng trưởng tăng 16,29% so với cùng kỳ và NIM đạt 3,11%.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 769,84 tỷ đồng, tăng 3,59% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 170,67 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 5,64% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 11.200 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây