BCTC Quý 1/2024 SBG - Cập nhật kết quả kinh doanh.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa vào ngày 02-05-2024 là 16.350 VND/cổ phiếu.
  • Báo cáo tài chính của công ty cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý về doanh thu và lợi nhuận.
  • Ngoài ra, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty cũng được công bố trong báo cáo.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây