BCTC Quý 1/2024 SGB - Lợi nhuận đạt 63,42 tỷ đồng giảm 36,3% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024.0 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.
Thu nhập lãi thuần quý 1/2024 đạt 183,89 tỷ đồng, giảm 17,68% so với cùng kỳ, nhờ cho vay tăng trưởng tăng 6,81% so với cùng kỳ và NIM đạt 2,52%.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 223,86 tỷ đồng, giảm 16,32% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 63,42 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 14.000 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây