BCTC Quý 1/2024 TLP - Cập nhật kết quả kinh doanh.

  • Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đã đóng cửa ở mức 6.500 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.
  • Các biểu đồ trong báo cáo cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý về doanh thu, lợi nhuận cũng như cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây