BCTC Quý 2/2023 BSP - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 14,66% so với cùng kỳ, lãi 5,84 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 0,74% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 4,25%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 32,14% so với cùng kỳ nhờ giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (7,63%) và chi phí bán hàng (21,55%).
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,84 tỷ đồng, tăng 14,66% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 146,53 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 0,26 tỷ đồng, tăng 28,89% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 13,79% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,79%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 6,78 tỷ đồng, giảm 86,71% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 551,82 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 125 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây