BCTC Quý 2/2023 CHS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 6,37 tỷ đồng, giảm 16,12% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (CTCP Chiếu sáng Công cộng TP.HCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 25,25% và giá vốn tăng 38,97% so với cùng kỳ.
  • Từ đó, lợi nhuận gộp giảm 14,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,37 tỷ đồng, giảm 16,12% so với cùng kỳ.
  • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 270,98 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 16,09 tỷ đồng, tăng 7,91% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 76,85 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 284 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây