BCTC Quý 2/2023 HDW - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 5,62 tỷ đồng, giảm 38,8% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 4,21% và giá vốn tăng 4,6% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 3,17% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 11,33% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 3,58% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,62 tỷ đồng, giảm 38,8% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 255,49 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 16 tỷ đồng, giảm 22,73% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 74,33% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 37,23% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 277,53 tỷ đồng, giảm 5,77% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.952,87 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 318,82 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây