BCTC Quý 2/2023 HPW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 22,32% so với cùng kỳ, lãi 20,15 tỷ đồng.

 • Công ty Cấp nước Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 5,55% và giá vốn tăng 15,06%.
 • Do đó, lợi nhuận gộp giảm 6,72%.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,77% và chi phí bán hàng tăng 6,78%.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,15 tỷ đồng, tăng 22,32%.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 540,67 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 33,95 tỷ đồng, tăng 9,1%.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 20,88%.
 • Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng đáng kể lên đến 177,4%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 giảm 7,43% so với đầu năm.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.641,57 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 742,07 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây