BCTC Quý 2/2023 NTT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 20,54 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 24,74% và giá vốn tăng 41,7% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty đã giảm 95,88% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 34,5% và chi phí bán hàng tăng 13,92% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 10,58 tỷ đồng, giảm 2.113,95% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 446,85 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 20,54 tỷ đồng, giảm 735,96% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 2,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 28,23% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 427,02 tỷ đồng, tăng 8,12% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 604,7 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 235 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 31-07-2023 là 8.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây