BCTC Quý 2/2023 PRC - Tăng trưởng bứt phá, lợi nhuận nửa đầu năm đạt 0,36 tỷ đồng, gấp 79 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Logistics Portserco (PRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 22,44% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 22,17%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 25,86% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41,29% và chi phí bán hàng tăng 14,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,24 tỷ đồng, tăng 93,83% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 46,5 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,36 tỷ đồng, tăng đến 7.942% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 47,05% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 47,05%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 14,3 tỷ đồng, tăng 77,16% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 33,78 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 12 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-07-2023 là 19.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây