BCTC Quý 2/2023 PV2 - Lợi nhuận Quý 2 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,69 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Đầu tư PV2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 3,69 tỷ đồng, tăng 249,33% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 0 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 8,12 tỷ đồng, tăng 1.646,31% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3,32 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 373,5 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-07-2023 là 3.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây