BCTC Quý 2/2023 PVA - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 0 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 0 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt âm 0,19 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 30,2 tỷ đồng, giảm 1,82% so với đầu năm.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 30,8 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 218,46 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 21-07-2023 là 800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây