BCTC Quý 2/2023 QNC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 22 lần so với cùng kỳ, đạt 35,71 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 0,55% và giá vốn giảm 1,43%.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 21,07%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên đến 124,47%, trong khi chi phí bán hàng giảm 73,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 35,71 tỷ đồng, tăng đến 2.239,34% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 640,52 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 56,03 tỷ đồng, tăng 135,83% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 12,48%, trong đó chi phí lãi vay tăng 4,29%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 540,37 tỷ đồng, giảm 2,36% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.967,45 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 600 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 27-07-2023 là 7.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây