BCTC Quý 2/2023 SBR - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 10,9 tỷ đồng

  • Công ty Cao su Sông Bé vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 0,53% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 32,11% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 420,34% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77,14% so với cùng kỳ, còn chi phí bán hàng giảm 7,31% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 11,63 tỷ đồng, giảm 237,09% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 70,24 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt âm 10,9 tỷ đồng, giảm 193,2% so với cùng kỳ.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 555,08 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 813,96 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 17-07-2023 là 7.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây