BCTC Quý 3/2023 AMV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 4,87 tỷ đồng, giảm 19,37% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 44,89%, giá vốn giảm 53,4%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,92% và chi phí bán hàng giảm 66,77%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,87 tỷ đồng, giảm 19,37%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 1,85%, trong đó chi phí lãi vay tăng 285,47%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 241,62 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.311,06 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 3.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây