BCTC Quý 3/2023 BGW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 38,3% so với cùng kỳ, lãi 4,57 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 6,79%, giá vốn tăng 2,09%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,32% và chi phí bán hàng tăng 4,7%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,57 tỷ đồng, tăng 38,3%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 308,16 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 181,49 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây