BCTC Quý 3/2023 BMV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 98,68% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 27,29%, giá vốn giảm 28,6%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,69% trong khi chi phí bán hàng tăng 39,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 98,68%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 36,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 424,54%.
  • Công ty giữ nguyên tài sản cố định và vốn điều lệ ở mức 291,5 tỷ đồng và 242 tỷ đồng tương ứng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây