BCTC Quý 3/2023 BST - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,88 tỷ đồng, giảm 18,11% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 15%, giá vốn giảm 13,95%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,91% và chi phí bán hàng giảm 22,07%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,88 tỷ đồng, giảm 18,11%.
  • Tài sản cố định của công ty được giữ nguyên trong 9 tháng đầu năm và đạt 3,77 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 11 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 13-10-2023 là 15.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây