BCTC Quý 3/2023 BTP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 11,84 tỷ đồng, giảm 86,32% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 73,31%, giá vốn giảm 53,68%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,61% và chi phí bán hàng giảm 58,91%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,84 tỷ đồng, giảm 86,32%.
  • Chi phí tài chính giảm 3,32%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,32%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.776,62 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 604,86 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 13.550 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây