BCTC Quý 3/2023 C32 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,93 tỷ đồng, giảm 70,11% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 14,22%, giá vốn giảm 10,38%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,01%, trong khi chi phí bán hàng tăng 15,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,93 tỷ đồng, giảm 70,11%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 69,27%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,66%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 362,58 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 150,3 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 16.850 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây