BCTC Quý 3/2023 CHS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 80,2% so với cùng kỳ, lãi 10,38 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 31,94%, trong khi giá vốn tăng 37,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,38 tỷ đồng, tăng 80,2%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 76,85 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 284 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây