BCTC Quý 3/2023 CST - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 31,04 tỷ đồng, giảm 59,45% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 1,85%, trong khi giá vốn tăng 1,21%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,27% và chi phí bán hàng giảm 10,06% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 31,04 tỷ đồng, giảm 59,45% so với cùng kỳ.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính tăng 14,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,84% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.424,95 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 428,47 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 15.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây