BCTC Quý 3/2023 DBD - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 24,48% so với cùng kỳ, lãi 67,22 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,41%, giá vốn tăng 9,85%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,9% trong khi chi phí bán hàng tăng 2,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 67,22 tỷ đồng, tăng 24,48%.
  • Chi phí tài chính tăng 96,56%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1.467,99%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 812,35 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 748,84 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 59.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây