BCTC Quý 3/2023 DFF - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 36,65 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 80,68%, giá vốn giảm 81,39%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 16,85 tỷ đồng, giảm 455,45%.
  • Chi phí tài chính giảm 25,4%, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,69%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.656,03 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 800 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 03-11-2023 là 9.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây