BCTC Quý 3/2023 DIH - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 26,77 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 74,15%, giá vốn giảm 74,06%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74,25%, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,14 tỷ đồng, giảm 934,67%.
  • Tài sản cố định của công ty được giữ nguyên trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá đạt 21,98 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 59,95 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 17-10-2023 là 27.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây