BCTC Quý 3/2023 FCM - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 4,96 tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 3,26%, trong khi giá vốn tăng 2,06%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 83,75%, trong khi chi phí bán hàng giảm 20,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4,96 tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 31,99%, trong đó chi phí lãi vay tăng 24,73%.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 520,41 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 451 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-11-2023 là 4.930 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây