BCTC Quý 3/2023 GHC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 26,11% so với cùng kỳ, lãi 40,28 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,23%, giá vốn giảm 14,35%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,18% trong khi chi phí bán hàng tăng 3,81%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 40,28 tỷ đồng, tăng 26,11%.
  • Chi phí tài chính giảm 9,48%, trong đó chi phí lãi vay giảm 9,48%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định của công ty vào cuối quý 3/2023 là 1.349,7 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 476,62 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 25.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây