BCTC Quý 3/2023 GMX - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 5,86 tỷ đồng, giảm 57,54% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 42,22%, giá vốn giảm 37,75%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,42% và chi phí bán hàng giảm 47,17%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,86 tỷ đồng, giảm 57,54%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 50,4%, trong đó chi phí lãi vay tăng 50,4%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 164,52 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 90,41 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 19.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây