BCTC Quý 3/2023 HAX - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 7,58 tỷ đồng, giảm 86,81% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 43,4%, giá vốn giảm 43,33%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 53,85%, trong khi chi phí bán hàng giảm 25,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,58 tỷ đồng, giảm 86,81%.
  • Chi phí tài chính giảm 5,87%, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,37%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.064,72 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty tăng lên 899,28 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 14.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây