BCTC Quý 3/2023 HDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 17,35 tỷ đồng, giảm 7,93% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,4%, giá vốn tăng 0,59%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,71% và chi phí bán hàng tăng 5,71%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,35 tỷ đồng, giảm 7,93%.
  • Chi phí tài chính tăng 24,04%, trong đó chi phí lãi vay tăng 24,04%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.970 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 318,82 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 12.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây