BCTC Quý 3/2023 HKT - Lợi nhuận quý 3 gấp 8,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,39 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 50,02%, trong khi giá vốn tăng 50,24%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,39 tỷ đồng, tăng 809,22%.
  • Chi phí tài chính tăng 729,85%, trong đó chi phí lãi vay tăng 729,85%.
  • Tính đến cuối quý 3/2023, công ty giữ nguyên tài sản cố định với nguyên giá 23,17 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 61,35 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu vào ngày 18-10-2023 là 3.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây