BCTC Quý 3/2023 HNF - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 18,83 tỷ đồng, giảm 70,04% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 5,99%, giá vốn giảm 5,67%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,75% và chi phí bán hàng tăng 31,73%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 18,83 tỷ đồng, giảm 70,04%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 6,81%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,4%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.115,7 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 300 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 24.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây