BCTC Quý 3/2023 HPW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 22,02% so với cùng kỳ, lãi 34,03 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 3,68%, giá vốn giảm 1,69%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,39% và chi phí bán hàng tăng 2,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 34,03 tỷ đồng, tăng 22,02%.
  • Chi phí tài chính tăng 45,08%, trong đó chi phí lãi vay tăng 68,18%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.643,2 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 742,07 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây