BCTC Quý 3/2023 IRC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,36 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 15,24%, giá vốn tăng 36,28%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,94% và chi phí bán hàng tăng 316,67%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,51 tỷ đồng, giảm 108,01%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 86,02 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 175 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây