BCTC Quý 3/2023 KSF - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 8,75 tỷ đồng, giảm 88,82% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 73,11%, giá vốn giảm 48,94%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 55,34% và chi phí bán hàng giảm 5,82%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,75 tỷ đồng, giảm 88,82%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 50,23%, trong đó chi phí lãi vay giảm 78,44%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 277,27 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 3.000 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 03-11-2023 là 40.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây